Skip to main content

Amichien Bonding

Amichien Bonding betyder Ami = vän, Bonding= relation, Chien = hund

Metoden är utvecklad och framtagen av Jan Fennell även kallad "The Dog Listener"
Det var när Jan Fennell träffade Monty Roberts som även kallas för “Man Who Listens to Horses” som Jan Fennell förstod att detta var en metod som hon blev övertygad om att det måste gå att överföra på sina hundar.

Det bästa är att det aldrig förekommer någon rädsla eller våld. Det är viktigt att få hunden på sin sida, att hunden förstår vem som är ledaren. Har du inte hunden med dig så tar den över ledarskapet snabbt och tar över ansvaret för flocken.
Problemen grundar sig ofta i att hunden har tagit på sig rollen som ledare över flocken. Oönskade beteende kan vara allt från stress, aggressivitet, hyperaktivitet eller att hunden tuggar sönder saker då den är ensam.

Amichien Bonding är absolut ingen ”quick fix” utan mer som ett sätt att leva tillsammans med din hund i vardagen. Vi behöver lära oss att förstå för att kunna kommunicera med våra hundar på deras eget språk.

Jag är utbildad hos Mervi Kärki i Sverige och Jan Fennell i England och kan lära dig metoden så du och din hund får ett bättre liv tillsammans.